ЗА Д-Р ЯНКО ЯНЕВ - АВТЕНТИЧНО

 

Вместо предисловие:

"В българската есеистика се сблъскват различни тенденции. С реакционната тенденция е свързан д-р Янко Янев, който е добър есеист, но се свързва с най-реакционните идеи на века. Той има явен интерес към идеалистическата философия. Той е ученик на немските интуитивисти. Интересен е опитът му да разгледа Хегел откъм един друг ъгъл, ъгъл, който е различен от научното изследване на класиците на марксизма. В тази връзка бих посочил опита му да запознае българския читател със загадъчната фигура на П.Я.Чаадаев." ( проф. Здравко Петров - из предговора му към "Избрани български есета", Варна, 1981)

 

"Понятието за "героичния човек" изразява една общоевропейска социокултурна нагласа в навечерието на Втората световна война (през годината, когато Янко Янев пише книгата си "Героичният човек"/1934/, Георги Бакалов обнародва статията "Изобразете героичното"), но като отглас от ницшеанството се асоциира с националсоциалистическата идеология, а самият Янев се смята в пролетарско-революционните среди за апологет на немския фашизъм. Неприязънта към Янко Янев се усилва поради интереса му към представителите на т.нар. индивидуализъм в българската литература (биография на Димо Кьорчев, статии за д-р Кръстев в сп."Българска мисъл", 1927,бр.4 и за П.К.Яворов в сп."Златорог", 1924, бр.4). В резултат на това Янко Янев е изключен от СБП през 1944, името му е заличено от летописа на междувоенната културна действителност, а от съчиненията му остават единични екземпляри, съхранявани в спецфондовете и в частни библиотечни сбирки."/С.Беляева, Г.Тахов - "Речник по нова българска литература 1878-1992", С.1994, изд."Хемус", стр. 427-8/

 

Cъщността на проблема:

КЪМ ДУХОВНИТЕ ПЪРВЕНЦИ НА НАЦИЯТА -

С ПИЕТЕТ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ

 

След близо половинвековна умишлена забрава, най-игнорирания български есеист и философ с европейско признание - д-р Янко Янев, най-после зае полагащото му се място в нашата културологична мисъл. Но дългите години "литературна каторга" явно са "спомогнали" забравата да заличи не само трудовете му, писани в Германия в средата на 30-те и началото на 40-те години на миналия век, а и доста биографични подробности от неговия драматичен живот.

През 1994г., когато за първи път д-р Янко Янев беше изваден на "светло" чрез есетата му - "Изток или Запад"/1933/, "Духът на нацията"/1933/ и "Философия на родината"/1934/, публикувани в сборника "Защо сме такива. В търсене на българската културна идентичност." на изд. "Просвета",София, 1994, в библиографската справка за авторите единствено той от включените в сборника  е посочен с двете си имена, със сгрешена дата на раждане и с неточна година на смъртта му. Същите грешки се повтарят и в статията за него/стр.428-9/ на изд."Хемус" от същата година, като за дата на раждане е упоменато: 13 декември 1900, а за дата на смъртта му е посочено - 12 февруари 1944, Дрезден/. Авторите С.Беляева и Г.Тахов посочват, че заради възгледите си д-р Янко Янев е изключен от СБП/Съюз на Българските Писатели/, но явно допускат фрапираща грешка, защото според Устава на Съюза починал негов член не може да бъде изключен посмъртно от него/става дума за септември 1944г., бел на авт./.

За да отстраним тези съществени неточности, които са станали вече хронически, и понеже интересът към Личността и творчеството на д-р Янко Янев с всяка изминала година нараства, ние дейците от Общество Дуло, възползвайки се от контактите си с наши германски приятели и сподвижници, подирихме  факти за живота на  д-р Янко Янев в Германия. Нашите немски колеги любезно ни предоставиха автентични документи за местопребиваването му в Дрезден, удостоверяващи смъртта му. Едно от най-значимите имена в днешната немска литература и неин дойаен, горещият приятел на българския народ - Ерих Глагау, написа изследването:

DR. JANKO JANEFF - DER BULGARISCHE PHILOSOPH, където са разгледани идеите, заложени в крупното съчинение на българския културфилософ - "Daemonie des Jahrhunderts" /"Демонията на столетието", Лайпциг, 1939/. Благодарение на настоящия кмет на Дрезден - г-н Инголф Росберг ни бяха изпратени: полицейско дознание за смъртта на д-р Янко Янев №434, от което е видно, че той загива в резултат на варварските бомбардировки на Съюзническата англоамериканска авиация върху Дрезден, отнела живота на повече от 35 000 невинни човешки същества, през нощта на 13-ти срещу 14-ти февруари 1945 година в хотел "Тромпетеншльосхен", пригоден за скривалище, както и смъртен акт от 06. август 1946г., с който се удостоверява смъртта на българския доцент по философия  Янко Христов Янев.

В полицейска справка №434 е посочена и точната дата на раждане на д-р Янко Янев - 20 ноември 1900 година. Тези документи предоставяме на вниманието на настоящата конференция, чрез която искаме да ги направим достояние на всички ония горещи изследователи-родолюбци, които ще проучват и ще работят за в бъдеще върху личността и делото на д-р Янко Янев.

 

Вместо заключение:

Паметта на духовните първенци на българската нация ни задължава да бъдем изключително прецизни, не само в интерпретацията на творческото им наследие, но и към биографичните подробности от техния живот.

 

Атанас ГАНЧЕВ

Общество Дуло

Русе, 20 ноември 2003

Hosted by uCoz