Д-Р ЯНКО ЯНЕВ – НИЗВЕРГНАТ, ЕНИГМАТИЧЕН,

НО ПРЕДИ ВСИЧКО ЕМБЛЕМАТИЧЕН

 

 

 

“Най-хубавото на смъртта, е че идва ненадейно”

 Ал. Геров

 

 

Съдбата е винаги щедра към своите избраници. Тя им изпраща смъртта, тази неочаквана и нежелана гостенка, точно в мига, когато техните идеали са в крушение, за да им спести собствената покруса и да запази тези идеали за идното време, когато те отново, подобно на птицата Феникс, издигат крила от пепелищата за нов живот. От деня на неговата смърт (13.02.1944), смърт загадъчна, при неизяснени и до ден-днешен обстоятелства, смърт далече от Родината, но в близката до сърцето му Германия, смърт след поредна бомбардировка, смърт сред грохот и руини, до днес, неговият идеал – Родината, за която написа най-проникновените си есета, както и неговото светло име, бяха потъпкани, охулени, низвергнати.

РОДИНАТА - “майка на всичко, убежище на всеки угнетен дух: люлка на историческия живот, надеждата и подвига”, РОДИНАТА- любимата философска категория на д-р Янко Янев отначало бе плахо подменена с по-мекия синоним Отечество, а впоследствие интернационалистите-интегристи й отнеха и малкото патриотично съдържание в нейния семантичен отсенък, за да я превърнат в нищо неозначаващата дума страна (социалистическа страна, страна от Варшавския договор, страна от СИВ), а безродниците-“демократи”, направо да я заличат (“тази страна”). Хронологията на безродието може да бъде продължена и в днешно време (страна на НАТО, страна, бъдеща членка на Европейския съюз)...

И напълно логично и обяснимо е, защо цели петдесет години, той бе направо зачеркнат от културната история на Родината му,името му – изхвърлено от всички енциклопедии, справочници, речници, избрани сборници и само много рядко, в спомените на най-близките му сподвижници  и съвременници като Атанас Илиев, Кирил Кръстев, проф.Константин Гълъбов, се прокрадваше по някой ред за него. Може бе причината за неговото умишлено забвение дава най-точно литературния критик Здравко Петров, който в предговора на “Избрани български есета”, Варна, 1981г., където естествено д-р Янко Янев не бе включен, откровено по комунистически, безпардонно произнася петдесетгодишната присъда: “ В българската есеистика се слъскват различни тенденции. С реакционните тенденции е свързан д-р Янко Янев, който е добър есеист, но се свързва с най-реакционните идеи на века. Той има явен интерес към идеалистическата философия. Той е ученик на немските интуивисти. Интересен е опитът му да разгледа Хегел откъм един друг ъгъл, ъгъл, който е различен от научното изследване на класиците на марксизма. В тази връзка бих посочил опита му да запознае българския читател със загадъчната фигура на П.Я. Чаадаев...”

 От приведения цитат на Здравко Петров става пределно ясно, защо д-р Янко Янев бе захвърлен в ”газовата камера на забвението”, захвърлен там от духовните безродници. Но в същия този цитат поне има едно леко уважение към авторитета на д-р Янко Янев, като само тук той е посочен с научната си титла доктор. И може би след д-р Кръстьо Кръстев, той е другият български мислител, който има правото да бъде отбелязван с нея.

След петдесетгодишна низвергнатост д-р Янко Янев най-после бе изваден от комунистическата плесен на забравата: бяха преиздадени студиите му за Хегел от издателство “ЛИК”, София, 1996., в сборника ”Защо сме такива?”, София,1994., бяха включени три негови есета – “Философия на Родината”, “Изток или Запад” и “Духът на нацията”, в речника по нова българска литература от същата година (Изд.”Хемус”), бяха дадени биографични сведения за живота и творчеството му, но и там за разлика от всички останали български творци, той фигурира само с двете си имена. В това отношение загадъчността продължава да огражда неговото име. И може би това е за добро, за да е възможно в настоящето и бъдещето, той да влезе в аналите на българската културология като Д-Р ЯНКО ЯНЕВ.

Низвергнат и енигматичен, д-р Янко Янев е и знаков (емблематичен). Когато един ден българският читател прочете отново “Антихрист”, С.1926. и “Героичният човек”, С.1934., когато се запознае с издадените в Германия негови книги и най-вече с фундаменталния му труд “Демонията на столетието”, поставян редом до трудовете на знаменити автори като Грабовски и Розенберг, той ще се срещне действително с най-българския философ.

Тази вълнуваща среща ни предстои заедно, затова с д-р Янко Янев откриваме поредицата “Малка патриотична библиотека Общество Дуло”, която ще излиза всеки месец, в продължение на няколко години и доколкото ни стигат силите, която наред с най-значителните имена, оставили неизличима диря в националното ни самосъзнание като Теодор Траянов, Кирил Христов, Найден Шейтанов, проф.Константин Гълъбов и редица други, неговата личност, неговото дело и неговите завети ще бъдат представени най-пълно.

 

 

Атанас Ганчев

Общество Дуло

 

 

Третий Декемврий

лето 2002

гр. Русчукъ

 

Hosted by uCoz