ЯНКО ЯНЕВ В ПЕЩЕРА /11.02.1934/ - Национал-либералната партия определя за пещерска околия група за агитация за общинските избори /14.02.1934/. В състава на групата е включен и нашият съгражданин д-р Янко Янев /1900-1945/, член на Върховният съвет на партията. В изпълнение на възложената му задача колко пъти и кога идва не е известно, но е известно идването му на 11.02.1934г., когато говори на публично събрание в салона на читалището върху идеологията на партията. “Нашият национализъм е свързан с трагедията и величието на българското племе” – заявява ораторът. Подготвил е и на това събрание се провъзгласява обединението на всички национал-либерали в града в единна партия. Записват се, както твърди дописникът Петър Хр. Мулетаров /1874-1950/, 380 члена в градската Национал-либерална партия. Това е и последната значителна проява на организацията. Два месеца по-късно /14.04.1934/  става официалното обединение на национал-либералите от различни групи и течения.

 

Енциклопедичен речник – Пещера, Атанас Б. Пунев

Първо издание, Издателско ателие “Сандра”, София, 2000г.

 

……………..

Ето и координати на проф. Атанас К. Стаматов – филoсоф, защитил докторат на тема за проф. Янко Янев

Гр.София – 1713

Ж.к. Младост – 4

Бл. 454 Е, ап. 114

Тел. 0889 377 652

…………………..

Желая Ви успех!

 

Hosted by uCoz